Eleanor Roosevelt

Eleanor Roosevelt werd in 1933 first lady van de Verenigde Staten. Tijdens haar leven was ze zowel in als buiten de politiek actief. Wij geven een overzicht van het boeiende leven van de presidentsvrouw.

Het vroege leven van Eleanor Roosevelt

Op 11 oktober 1884 werd Anna Eleanor Roosevelt geboren in Manhattan, New York. Haar ouders vertoefden in de hoogste sociale kringen en ze was de nicht van president Theodore Roosevelt. Hoewel Eleanor van rijke komaf was, had ze geen al te gelukkige jeugd. Haar beide ouders stierven vroeg en ze moest op jonge leeftijd verhuizen naar Groot-Brittannië. Op zeventienjarige leeftijd keerde Eleanor terug naar New York en werd verliefd op Franklin Delano Roosevelt, een verre neef. Hoewel het koppel trouwde in 1905 en samen zes kinderen kreeg, hadden Franklin en Eleanor geen gelukkig huwelijk. De relatie was eerder een politiek vennootschap.

Eleanor voor haar rol als first lady

Voor haar man president werd van de Verenigde Staten, was Eleanor al actief in de politiek. Franklin kreeg in 1921 polio, wat zijn beide benen verlamde. Eleanor nam daarna zijn plaats in op verscheidene politieke evenementen. Daarnaast startte ze een job bij de Women’s Trade Union League (WTUL), waar ze streed voor vrouwenrechten, minimumlonen en de afschaffing van kinderarbeid. Ze gaf eveneens les op de meisjesschool Todhunter en startte een eigen bedrijf Val-kill Industries.

Eleanor als first lady

In 1933 werd Eleanor first lady van de Verenigde Staten. Ze was niet helemaal blij met de rol want wilde haar eigen carrière liever niet opzij zetten, wat haar voorgangsters wel hadden gedaan. Bijgevolg bleef Eleanor evenementen bijwonen, speeches geven en zelfs een column schrijven voor de krant. Als first lady steunde ze de oorlogspolitiek van haar man en bleef strijden voor burgerrechten. Pas jaren later zou, toen Hillary Clinton first lady werd, de Verenigde Staten opnieuw een presidentsvrouw krijgen met een eigen drukke carrière.