Corazon Aquino

Net zoals Margaret Tatcher enkele jaren eerder in Groot-Brittannië, schreef Corazon Aquino in de Filipijnen geschiedenis als eerste vrouwelijke president. Aquino was een sterke vrouw die, zelfs na het overlijden van haar man, een rijke carrière kon opbouwen. In het onderstaande artikel vind je een beknopte biografie van Corazon Aquino en een beschrijving van hoe ze als eerste tot vrouwelijke president van haar land werd uitgeroepen.

Het leven van Corazon Aquino

Maria Corazon Cojuangco werd op 25 januari 1933 geboren in Paniqui, een klein dorp op de Filipijnen. Ze kwam uit een welgestelde, politieke familie. In 1946, na de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheid van de Filipijnen, vestigde het gezin zich in de Amerikaanse stad Philadelphia. Nadien vertrok Maria naar New York, waar ze Vrije Kunsten studeerde aan het College of Mount Saint Vincent. In 1955, na haar terugkeer naar de Filipijnen, trouwde ze met Benigno Aquino jr. Maria werd huisvrouw terwijl haar man een politieke carrière opbouwde in de Liberale Partij. Benigno kwam in de oppositie terecht en werd in 1972 gevangen genomen wegens zijn politieke ideeën. Na een lange hongerstaking verzwakte zijn gezondheid en moest het gezin verhuizen naar de Verenigde Staten. Benigno werd bij hun terugkomst naar de Filipijnen neergeschoten op de luchthaven.

Eerste vrouwelijke president van de Filipijnen

De oppositie zocht een geschikte kandidaat om als vervanger te dienen voor de huidige president Ferdinand Marcos. Aquinos naam werd naar voren geschoven en enkele dagen later verzamelde haar achterban een miljoen handtekeningen om de kandidatuur te ondersteunen. Op 7 februari 1986 nam Aquino deel aan de verkiezingen. Beide kandidaten riepen zich uit tot winnaar, maar uiteindelijk verwierf Aquino de functie van president. Ze schreef hiermee geschiedenis, want werd de eerste vrouwelijke president van de Filipijnen. Bovendien had Aquino ervoor gezorgd dat er opnieuw democratisch gestemd werd in het land.